Volná místa v programech centra ambulantních služeb


AKTUÁLNĚ (srpen 2017):

Do programu ambulantního poradenství přijímáme klienty na základě vstupního rozhovoru. Intenzita následné spolupráce je různá, vychází z potřeb klientů a řídí se vzájemnou domluvou. Poskytujeme i jednorázové konzultace. V každém případě je třeba předem se objednat na telefonním čísle 482750607, případně e-mailem.

Skupina pro patologické hráče: Přijímáme nové členy do skupiny. Podmínkou je absolvování vstupního rozhovoru, objednávky na tel.: 603289730, 482750607. Skupina se koná každé sudé úterý od 16.30 hodin.

Nabízíme také účast na motivační skupině, přijímáme další členy, podmínkou je absolvovat krátkodobé individuální poradenství. Objednávky na tel.: 603289730, 482750607. Skupina se koná každé liché úterý od 16.30 hodin.

V doléčovacím programu s ubytováním máme volné místo pro ženu od června 2017.
Pro muže máme všechna místa obsazena nebo domluvené nástupy do programu až do října 2017.
Je možné, že někdo ukončí program dříve, proto přijímáme ŽÁDOSTI do pořadníku.

Povinnou součástí programu je účast v jeho ambulantní části. Do programu s ubytováním přijímáme přednostně lidi po dokončené léčbě v terapeutické komunitě. Nezbytné je doporučení odborníka. Další podmínky na stránce s informacemi o programu.

V ambulantní části doléčovacího programu (bez ubytování) v současné době máme jedno volné místo. 


Místa se uvolňují průběžně podle toho, jak klienti dokončují program. Je možné, že někdo ze současných klientů odejde dřív. Přijímáme žádosti do pořadníku.

Aktuální čekací dobu sdělíme případným zájemcům také telefonicky (482750607).

Příjmy do doléčovacího programu s ubytováním projednávejte přímo s Bc. Blankou Budinskou (e-mailem nebo telefonicky na čísle 482750607 či 603829730).

Přejeme hodně síly a vytrvalosti ve vašem odhodlání ke změně.

Abstinenci zdar!

Napsat komentář