Programy pro dospělé (senioři, besedy)


ZÁVISLOST V SENIORSKÉM VĚKU
Program primární prevence na téma závislost v seniorském věku je určen pro cílovou skupinu dospělých osob, seniorů, klientů ambulantních a pobytových sociálních a zdravotních služeb. Program je veden formou besedy, je rozdělen do dvou tematických bloků: látkové a nelátkové závislosti.
Obsahem jednotlivých bloků je především seznámení s pojmem závislost, etiologií vzniku a rozvoje závislosti u seniorů s akcentem na alkoholovou, lékovou závislost a různé formy patologického hráčství.
Cílem programu je vhodným způsobem pomoci seniorům zvědomit si možný problém, posílit jejich motivaci ke změně a předat informace o možnostech péče.

 

BESEDY PRO VEŘEJNOST
Pravidelné besedy jsou otevřeny široké veřejnosti. Jsou zaměřeny především na témata návykového chování a závislosti. Probíhají v pravidelných intervalech v prostorách Centra ambulantních služeb. V tomto roce plánujeme realizovat besedy také v prostorách KultiVARU.
Bližší informace o aktuálně konaných besedách jsou zveřejňovány na webových stránkách organizace.