Příspěvky obcí


Psáno začátkem roku 2011:

Finanční podpora obcí Libereckého kraje tvořila v roce 2010 podstatnou část nestátních finančních zdrojů našeho občanského sdružení. V samostatném souboru uvádíme její stručný přehled: Příspěvky obcí v roce 2010. Z následujícího souboru je patrný celkový kontext: Finanční zdroje ADVAITA, o. s., v roce 2010.

Děkujeme zástupcům i občanům všech obcí, které se k financování protidrogových služeb v roce 2010 připojily. Věříme, že jejich podpora potrvá i v dalším období a že se jejich počet rozroste o další.

Vzor smlouvy o nákupu sociálních služeb v PDF, Vzor smlouvy o nákupu sociálních služeb v RTFVzor objednávky sociálních služebv PDFVzor objednávky sociálních služebv RTF

Odkaz na článek s popisem jednotného způsobu financování protidrogových služeb obcemi a na článek s průběžnými výsledky ve vztahu k našemu sdružení.

 

Aktualizace v únoru 2012:

V roce 2011 jsme získali od obcí přibližně o sto tisíc korun méně než v roce 2010. Překvapivé bylo odstoupení Vratislavic nad Nisou od již uzavřené smlouvy. Citelnou ztrátou byl také chybějící příspěvek od Semil.

Příkladný je postup Frýdlantska, kde se vedle města Frýdlantu podílí na financování téměř celý mikroregion. Férový je také přístup Hrádku nad Nisou, odkud máme řadu klientů. Naopak bychom uvítali větší vstřícnost od Tanvaldu, odkud k nám lidé také jezdí.

Klíčové jsou pro nás příspěvky od statutárního města Liberec a z Jablonce nad Nisou, které dohromady přesahují 700 tisíc korun a tvoří tak téměř 80 % všech financí od obcí. Vážíme si také podpory České LípyTurnova i Českého Dubu.

Podrobný přehled zde: Příspěvky obcí v roce 2011.

 

Aktualizace v listopadu 2012:

Příspěvky v roce 2012 ke konci října si můžete prohlédnout graficky zpracované v tomto souboru: Příspěvky obcí v roce 2012.

Obce můžeme rozdělit např. podle toho, jak se staví k financování protidrogové politiky jednotlivé správní obvody s rozšířenou působností:
Nejvíce se do systému zapojily obce správního obvodu města Frýdlant, kde přispívá téměř celý mikroregion Frýdlantsko.

U následujících přispívají jen města s rozšířenou působností: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Turnov.

K Liberci se v jeho správním obvodu přidal ještě Český Dub.

Ve správních obvodech Nový Bor a Tanvald nepřispěly obce třetího typu, ale přesto zůstávají zastoupeny obcemi KrompachSmržovka.

Žádná obec se do systému nezapojila ve správních obvodech Jilemnice, Semily a Železný Brod.

Zajímavé je srovnání největšího a nejnižšího příspěvku: Liberec 513 777 Kč, Krompach 270 Kč.

 

Aktualizace v prosinci 2013:

Příspěvky v roce 2013 ke konci prosince si můžete prohlédnout graficky zpracované v tomto souboru: Příspěvky obcí v roce 2013.

Mezi jednotlivými správními obvody s rozšířenou působností zůstávají obce správního obvodu města Frýdlant těmi nejlépe zapojenými. Do systému přispívá téměř celý mikroregion Frýdlantsko.

Je potěšující, že ve správních obvodech Česká Lípa a Jablonec nad Nisou už to nejsou jen samotná města s rozšířenou působností. Připojily se HolanyRychnov u Jablonce nad Nisou.

Ve správním obvodu statutárního města Liberec se kromě Českého Dubu přidaly ještě Mníšek a Proseč pod Ještědem.

Oproti loňsku správní obvod Železný Brod zachraňuje Líšný. Podobně v obvodech Nový Bor a Tanvald obce třetího typu samy nepřispěly, ale jsou zastoupeny obcemi KrompachSmržovka a Jiřetín pod Bukovou.

Ve správním obvodě Turnov naopak přispívá jen toto město s rozšířenou působností.

Žádná obec se do systému nezapojila ve správních obvodech Jilemnice a Semily.

 

Aktualizace za rok 2014:

Příspěvky v roce 2014 si můžete prohlédnout graficky zpracované v tomto souboru: Příspěvky obcí v roce 2014.

Přestože se v roce 2014 připojilo k financování protidrogových sociálních služeb pouze jedenáct měst a obcí, získali jsme od nich do rozpočtů služeb celkem 1 025 743 Kč, což je o téměř devadesát tisíc korun více než v roce 2013, kdy se finančně podílelo celkem patnáct obcí.

Více než dvojnásobnou podporu služby ambulantního poradenství jsme oproti roku 2013 získali od města Turnov. Také město Jablonec nad Nisou nám pro rok 2014 poskytlo dotaci vyšší než v předchozím roce.

Nově se připojilo město Harrachov a naopak některé menší obce, které se do systému financování již dříve zapojily, na novou žádost o financování nereagovaly nebo reagovaly zamítavě.

 

Aktualizace za rok 2015:

Příspěvky v roce 2015 si můžete prohlédnout graficky zpracované v tomto souboru: Příspěvky obcí v roce 2015.

V přehledu financování uvádíme také velmi významný podíl dotace od Libereckého kraje.

Za příspěvky, podporu i spolupráci všem obcím děkujeme.

Důležité je zmínit, že zde uvádíme jen příspěvky naší organizaci. Obce mohou podle svého uvážení financovat i jiné aktivity protidrogové politiky.

 

Odkaz vysvětlující pojmy jako obec třetího typu apod.: Obce s rozšířenou působností (Wikipedie)

Území Libereckého kraje je na okresy a správní obvody s rozšířenou působností členěno následujícím způsobem:

Okres Česká Lípa
Česká Lípa: správní obvod
Nový Bor: správní obvod

Okres Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou: správní obvod
Tanvald: správní obvod
Železný Brod: správní obvod

Okres Liberec
Frýdlant: správní obvod
Liberec: správní obvod

Okres Semily
Jilemnice: správní obvod
Semily: správní obvod
Turnov: správní obvod

 

Napsat komentář