O nás


Posláním zapsaného ústavu ADVAITA je pomáhat lidem ohroženým škodlivými návyky a závislostí uskutečnit změny, které jim umožní žít zdravější a soběstačný život bez sociálního vyloučení.

Naším cílem je, aby se klienti zapojili do společnosti přiměřeně ke svému věku a ke svým možnostem.

Podílíme se na snižování poptávky po drogách jako na jedné ze tří základních strategií moderní protidrogové politiky.

Naší vizí je všeobecně dostupná a odpovídajícím způsobem financovaná síť zařízení, která na Liberecku a v celém Libereckém kraji poskytují potřebné a kvalitní služby lidem s problémovými návyky a jejich blízkým. Naše programy pak vidíme v této síti jako její stabilní a využívanou součást.

Vycházíme z následujících hodnot: zdraví, osobní růst, lidská důstojnost, sebeúcta, právo na sebeurčení, respekt k jedinečnosti, solidarita, úcta k životu.

Za účelem naplnění našeho poslání provozujeme dvě zařízení a v nich čtyři programy. Jsou to:
primární prevence,
ambulantní poradenství,
terapeutická komunita,
doléčovací program.

Ve čtvrtek 5. října proběhne v našich zařízeních Den otevřených dvěří.

Na našem webu najdete požadovanou informaci přes horní menu, rychle se zorientujete přes mapu stránek nebo můžete využít pole pro vyhledání konkrétního pojmu. 

Základní údaje:
IČ: 65635591
Statutární zástupce: Olga Merglová, ředitelka ADVAITA, z. ú.
Číslo účtu vedeného u Komerční banky, a. s.: 19-8969480227/0100


Stránky pod stránkou O nás: