Zveme všechny bývalé klienty na výroční komunitu: Výročí je tentokrát kulaté, tak věříme, že si uděláte čas 🙂 Máte-li nárok na diplom za 1 rok, 5 či 10 let života bez drog, ozvěte se co nejdřív. Informace na facebooku. 

20. výročí otevření terapeutické komunity


Do pracovního týmu organizace ADVAITA, z. ú. hledáme zájemce o místo sociálního pracovníka. Z pracovní náplně vybíráme: sociální poradenství pro klienty v Terapeutické komunitě ADVAITA a v Centru ambulantních služeb ADVAITA (program ambulantního poradenství a doléčovací program) přímá práce s klienty – sociální anamnéza, řešení sociálně-právních a sociálně-zdravotních problémů klientů – vyřízení osobních dokladů, žádost o sociální dávky, dluhové […]

Přijmeme sociálního pracovníka


Hlavní náplní práce je spolupráce na vedení programů všeobecné primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních. Požadujeme: dokončené středoškolské vzdělání s maturitou a započaté další studium: VOŠ, VŠ (Bc., Mgr.) především v pedagogických programech, popř. dalších humanitních oborech, trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z trestního rejstříku), znalost práce na PC, ovládání textového editoru, dovednost […]

Přijmeme lektory programu primární prevence rizikového chováníVe dnech 20. – 23. května 2017 proběhl tradiční jarní rozlet poutníků, putujících po nivách, lesích, asfaltových a prašných cestách i vrcholcích Lužických hor. Poutníků z komunity Advaita bylo tentokráte šestnáct a vyrazili v sobotu po poledni z Nového Boru. Tam je přivezl autobus z Liberce. Vše méně i více potřebné pro přežití v divočině a pro vnímání jejích krás si poutníci nesli […]

Lužické hory 2017 – putování za Nadějí


  Terapeutická komunita připravila pro děti z novoveské mateřské a základní školy vydařený dětský den, jak můžeme vyčíst z dopisu paní ředitelky, který nám udělal velkou radost 🙂 Poděkování všem z Terapeutické komunity Advaita za přípravu a uspořádání MDD pro děti z MŠ a žáky ZŠ Advaita připravila pro děti z MŠ k jejich svátku cestu pohádkovým lesem, […]

Dětský den s terapeutickou komunitou


Do pracovního týmu organizace ADVAITA, z. ú. hledáme zájemce o místo asistent/ka ředitelky. Z pracovní náplně vybíráme: Úzce spolupracuje s vedením organizace, zajišťuje chod kanceláře. Odpovídá za průběh a administraci dalších podpůrných procesů v organizaci s důrazem na řízení dokumentace správy (pořizování, archivace, prezentace). Podílí se na projektovém řízení, odpovídá za administrativní náležitosti projektů, zná […]

Volné pracovní místo asistent/ka ředitelkyDo pracovního týmu organizace ADVAITA, z. ú. hledáme zájemce o místo odborného pracovníka – terapeuta. Z pracovní náplně vybíráme: Vedete skupinovou a individuální terapii klientů v programu odborného sociálního poradenství i v programu následné péče. Jste garantem vybraných klientů v programech, samostatně vedete jejich dokumentaci. Poskytujete krizovou intervenci, vykonáváte sociální práci. Zajišťujete náplň volnočasových, klubových a vzdělávacích […]

Přijmeme terapeuta do centra ambulantních služebCyklus besed „JAK JE TO S TĚMI závislostmi?“ Zveme rodiče, učitele a veřejnost na besedu, která je tentokrát věnována tématu relapsu.   C H Y B O V A T   J E   L I D S K É ,   A N E B   J A K   Z V L Á D N O U   Z Á V I S L O S T , R E L […]

Červnová beseda pro veřejnost na téma závislostPřejeme všem příjemné prožití velikonočních svátků 🙂    Fotografie z velikonočních prodejních trhů v budově Libereckého kraje, kde jsme nabízeli výrobky klientů naší terapeutické komunity.

Hezké Velikonoce


Naše komunita vyrazila ve dnech 22. 1. – 27. 1. 2017 na tradiční běžkařský pobyt pod vedením terapeutky Olivie a vedoucí Pavlíny. Téměř týden jsme se kochali zimní rozmanitou krásou Jizerských hor. Byla to nezapomenutelná cesta sebepoznání a osobního růstu, během které jsme si rozšířili obzory a možnosti. Cesta, během které jsme si sáhli na dno, […]

Komunita na běžkách


„JAK JE TO S TĚMI závislostmi?“ ZVEME RODIČE, UČITELE A VEŘEJNOST NA BESEDU, kde se zaměříme na nebezpečí, která číhají nejen na naše děti:   D Ě T I   A   O B R A Z O V K Y Sedí Vaše dítě stále u počítače? Mění se jeho chování? Jak reaguje Vaše dítě, když mu vezmete mobil? Máte obavu, […]

Březnová beseda pro veřejnost na téma Děti a obrazovky