IMG_6783 - 8
Stalo se již každoroční tradicí, že klienti komunity TK ADVAITA procházejí zjara přírodou Lužických hor, kochají se jejími krásami, fyzicky úpí pod tíhou krosen a zčásti své duše vypouštějí a zčásti plní svá nitra novými zážitky, setkáními, čistou energií z přírodních zdrojů. Nejinak tomu bylo i letos. V přírodě jsme se pohybovali. V přírodě jsme spali, jedli a zkonzumované tam pak i zanechávali k recyklaci. Tentokrát [...]

Komunitní putování Lužickými horami 2016


Beseda_2016-05-12
Ve čtvrtek 12. 5. 2016 proběhla v Centru ambulantních služeb ADVAITA další z besed pro veřejnost: „Jak je to s těmi závislostmi?“ Setkání bylo určeno rodičům, učitelům a veřejnosti a vedla ho zkušená lektorka Mgr. Naďa Marková, která se zaměřila hlavně na nebezpečí, která číhají v rodině nejen na naše děti. Téma bylo nanejvýše zajímavé a znělo: „Rodina jako systém“. Účastníci setkání se dozvěděli, jak komunikovat s dětmi, [...]

Besedy pro veřejnost
Besedy_pozvanka_aktualni
Připravujeme otevřené besedy, na kterých budou naši kolegové přednášet témata, která se vztahují k problematice závislostního chování, a to se zaměřením na děti a mládež. Besedy probíhají vždy v Centru ambulantních služeb ADVAITA, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 1, v čase od 17.30 do 19.00 hodin. Účast na besedách je bezplatná. Uvítáme, když svou účast potvrdíte na emailu: primarniprevence@advaitaliberec.cz

Besedy pro rodiče a veřejnost


European-survey-on-drugs-250x250-CS
Předáváme informaci Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti: Evropský průzkum o drogách: vzorce užívání Studie probíhá s sedmi evropských zemích, jmenovitě v Chorvatsku, České republice, Francii, Lotyšsku, Nizozemí, Švýcarsku a Velké Británii. Jejím cílem je shromáždit informace o vzorcích užívání drog v Evropě – zejména o tom, jak často, jakým způsobem a v jakém množství lidé užívají různé drogy. Doufáme, že nám tyto informace pomohou podrobněji popsat [...]

Máte dojem, že Vaše dítě sedí stále jen u počítače a že už nemá žádné skutečné kamarády? Změnilo se chování Vašeho potomka či kamaráda a Vy jen tušíte, že je to tím, že nespí, nejí a jen hraje počítačové hry? Nepustí vaše dítě mobilní telefon z ruky ani u jídla a ani na cestě do školy? Tak právě o tomto tématu proběhla ve čtvrtek 17. března [...]

Přednáška o internetových závislostech v ADVAITĚIMG_3935
Tentokrát zprávu o zátěžové akci nepřináší nikdo z týmu, ale dáváme nahlédnout do společného deníku klientů. Jedinečná příležitost zažít surovou realitu! 14. 2. 2016 – První den na Sokolce. Co jsem tak četla zápisky z minulých let, probíhá to každý rok stejně. Takže: dnes příjezd kolem 12 h. Dali jsme si svačinu, oblékli se a vyrazili na kukandu po okolí. U rozhledny Královky jsme si [...]

Komunita na horách 2016


Neziskovky-vystava-2016
Přijďte se dovědět více o neziskových organizacích Libereckého kraje. Svou činnost prezentují na výstavě „Kouzelné fazole – svět neziskovek LK 2016“, kterou pořádá ANNOLK a KVK v Krajské vědecké knihovně v Liberci a trvá do 30. 3. 2016. Plakátek k výstavě. Výstavy se každoročně účastní i ADVAITA. Naším posláním je pomáhat lidem ohroženým škodlivými návyky a závislostí uskutečnit změny, které jim umožní žít zdravější a soběstačný život [...]

Výstava neziskovek v liberecké knihovně


IMG_1551
Liberecký kraj pořádá pravidelně každý podzim AT seminář určený odborné veřejnosti, která se ve své práci nějak zabývá problematikou závislosti. Letos se koncem listopadu v libereckém hotelu Orion konal již sedmý ročník. Tématem byla Podpora zaměstnávání lidí s problematikou závislosti a jejich uplatnění na pracovním trhu. Seminář proběhl pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Lenky Kadlecové, která řídí resort sociálních věcí. [...]

AT seminář Libereckého krajeIMG_1475
Již třetím rokem jsme se podíleli na organizaci potravinové sbírky. Letos proběhla v sobotu 21. listopadu a za Advaitu se jí zúčastnili klienti komunity, doléčováku i zaměstnanci. Díky všem za ochotu, součinnost a nadšené pracovní nasazení. V Libereckém kraji se ve čtrnácti obchodech vybralo celkem 9 600 kilogramů potravin. My jsme jako dobrovlníci opět působili v Globusu, kde se díky štědrým dárcům podařilo vybrat rekordních [...]

Národní potravinová sbírka


IMG_1261
Dne 25. 9. 2015 jsme uspořádali den otevřených dveří, abychom nechali zájemce nahlédnout do prostor centra ambulantních služeb v Liberci a terapeutické komunity v Nové Vsi a mohli jim tak blíže představit nejen nabídku služeb, ale i práci našich klientů. Přivítali jsme celkem 50 návštěvníků především z řad odborné veřejnosti. Většina z nich se zúčastnila dopolední přednášky v centru ambulantních služeb na téma Závislost – problematika, která [...]

Zářijový den otevřených dveří


IMG_8678
AKCE ČMELÁK, 16.-21. srpna 2015 Společnost přátel přírody Čmelák má tři významné projekty: Nový prales, Mokřady v Jablonném a Orchidejová louka Horní Maxov. Během let, co Terapeutická komunita Advaita spolupracuje se Čmelákem, se naši klienti podíleli na všech těchto projektech. Největší zásluhy však máme při kosení orchidejové louky na Horním Maxově. Celou ji totiž posekáme a trávu uklidíme. Kdo tam byl, [...]

Kosení Orchidejové louky 2015